SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLiK NEDİR?

Kurumlar, toplum ve çalışanları ile birlikte ekonomik başarı adına uğraş verirken, ortaya çıkabilecek sosyal ve çevresel etkilerin bertaraf edilebilmesi ve daha iyi bir yaşam yaratılması için sorumlu davranmalıdır. Sürdürülebilirlik uygulamaları bu sorumluluğun gereği olarak harcanan maddi ve diğer her türlü performanstır.

Gelecek, sabit bir şey değildir. Bugün gerçekleştirdiğimiz tüm aktiviteler geleceği biçimlendirmektedir. Sürdürülebilirlik; daha iyi bir dünyada yaşamak için geleceğimizi güvence altına almak demektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetler ile yürüttüğümüz projeler, yarın, geleceğimizin güvencesine dönüşecektir.

Sürdürülebilir Kalkınma; ekonomik büyümenin tek başına bir amaç olarak benimsenmemesi gerektiğini ifade eder. Ekonomik büyüme insani gelişim için bir araçtır ve çevresel, sosyal ilerlemeyle birlikte hareket etmelidir.

Sürdürülebilirlik uygulamalarını önemsemek geleceği seçmektir ve sürdürülebilir kalkınma, geleceği mümkün kılmak için birincil önceliğe sahiptir.

ZAMANLAMANIN ÖNEMİ

İnsani gelişime odaklanan Birleşmiş Milletler, yıllar süren araştırma ve çalışmaların sonucunda, sürdürülebilir olmayan ve sosyal-çevresel ilerlemeyi kapsamayan bir büyümenin geleceğimizi yok ettiğini belirtmiştir.

Birleşmiş Milletler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, daha iyi bir dünya yaratmak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2030 yılına kadar takip edilecek 17 amaç ile 169 hedef oluşturmuştur.

Birleşmiş Milletler Küresel Ağı(UNGC) , Dünya Sürdürülebilir İş Konseyi (WBCSD) ve Küresel Raporlama Girişimi(GRI) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için, şirketlerin KPI’ları ile ilişkilendirme çalışmaları bağlamında, 2015-2025 sürecini doğru zaman olarak tanımlamış ve genel bir çağrıda bulunmuştur.

2015-2025 yılları sürecinde, ekonomik değer üreten oluşumların; yeni Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı anlamasını, sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemesini, bu doğrultudaki KPI’larını tanımlamasını, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile kendi iş hedeflerini ilişkilendirmesini(hizalamasını) ve tüm sürdürülebilirlik performanslarını raporlayarak bu gayretlerin iletişim faaliyetlerini yürütmesini tavsiye etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAZANIMLARI

Daha iyi ve gelişmiş bir itibar,
Marka değerinin -sürdürülebilirlik vizyonuyla birlikte- artması,
Çevresel ve sosyal inovasyon ile operasyonel maliyetlerin düşürülmesi,
Ulusal/uluslararası destek fonlarından yararlanma imkânı,
Finansal performansta artış,
Yeni nesil hizmetler ve ürünlerle yeni pazarlar kazanılması,
Yeni uluslararası tedarikçiler ve müşterilerin katılımı,
Vizyoner, nitelikli, özverili ve aidiyet duyan personel,
İç ve dış paydaşların kuruma olan güveninin artması,
Kurumun resmi mecralar nezdindeki konumunun değer kazanması,
Kuruma yapılan yatırımların sürekliliğinin sağlanması ve artması.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENGE ANALİZİ SÜRECİMİZ
(Özel Sektör ve Kamu Kurumları/STK’lar için Temel Tasarım)

İlk altı haftada…

 • Farkındalık Toplantıları
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Unsurlarının/Bileşenlerinin Belirlenmesi
 • Sektörel Sürdürülebilirlik Unsurlarının/Bileşenlerinin Belirlenmesi
 • İç ve Dış Paydaşlar için Dijital Analiz Formu Uygulaması, Puanlama ve Hesaplama
 • Sürdürülebilirlik Denge Matrisi’nin (Materiality Matrix) Hazırlanması
 • Kıyaslama ve Analitik Sonuçlar Raporu’nun Oluşturulması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANALİZİ SÜRECİMİZ
(Özel Sektör için Temel Tasarım)

İlk dört ayda…

 • Firma-içi Görüşmeler ve Saha Ziyaretleri
 • Sektörel Kıyaslama Çalışmaları (Türkiye/Dünya)
 • Farkındalık Toplantıları
 • İç/Dış Paydaş Analizi
 • Söylem Analizi
 • Sürdürülebilirlik Unsurlarının Önceliklendirilmesi (Konumlandırma)
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) Kapsamında Hizalama
 • GRI Gösterge Üst-Başlıkları Kapsamında Hizalama
 • Analitik Sonuçlar Raporu’nun Oluşturulması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI SÜRECİMİZ
(Özel Sektör için Temel Tasarım)

İlk altı ayda…

 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Eğitimleri, Farkındalık Toplantıları
 • Sürdürülebilirlik Takımının/Komitesinin Oluşturulması
 • Sektörel Durum Analizi (Türkiye/Dünya)
 • Firma ve Alt-İşletmeler Durum Analizi
 • Çok Katmanlı (İleri) SWOT Analizi
 • Söylem Analizi

Birinci yılda…

 • Stratejik Modelleme ve Konumlandırma
 • Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi
 • Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) ile Uyumluluk/Hizalama Çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Belirlenmesi
 • Alt Çalışma Gruplarının Oluşturulması
 • Ulusal/Uluslararası Destek Fonları Başvurularının Yapılması ve Süreç Yönetimi
 • Strateji (PPS) Belgesinin Hazırlanması
 • Yönetsel Görüşmeler ile Revizyonların Gerçekleştirilmesi
 • Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Yerlemlenmesi ve Performans Takibi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DANIŞMANLIĞI SÜRECİMİZ
(Kamu Kurumları ve STK’lar için Temel Tasarım)

İlk altı ayda…

 • Mevcut Dokümantasyonun İncelenmesi
 • Kurum-içi Görüşmeler ve Saha Ziyaretleri
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Eğitimlerinin Verilmesi
 • Sürdürülebilirlik Takımının/Komitesinin Kurulması
 • Bilişim ve Bilgi Kaynağı Sisteminin Kurulması
 • İletişim Stratejisinin Belirlenmesi
 • Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi

Birinci yılda…

 • Alt Çalışma Gruplarının Oluşturulması
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) ile Uyumluluk/Hizalama Çalışmaları
 • SWOT Analizi Çalışmaları
 • Ulusal/Uluslararası Destek Fonları Başvurularının Yapılması ve Süreç Yönetimi
 • Stratejik İletişim Materyallerinin ve Vizyon Belgesi’nin Hazırlanması
 • İç-Dış Paydaş Diyaloğu ve Yaygınlaştırma Çalışmaları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI SÜRECİMİZ
(GRI STANDARDS)
(Özel Sektör ve Kamu Kurumları/STK’lar için Temel Tasarım)

İlk üç ayda…

 • GRI Standards Verilerinin Toplanması
 • GRI Standards Verilerinin Konsolidasyonu
 • GRI Standards Veri Rehberinin Hazırlanması ve Veri Revizyonları
 • GRI Standards Taslak Sürdürülebilirlik Raporunun Yazımı

İlk altı ayda…

 • GRI Standards Taslak Raporunun Yönetim/İcra Onayı’na Sunulması
 • Revizyonların Gerçekleştirilmesi
 • GRI Standards Sürdürülebilirlik Raporu’nun Çevirisi ve Görsel Tasarımı
 • Sürdürülebilirlik Raporu’nun GRI Onayı’na Sunulması
  (GRI Materiality Disclosures Service)
 • Sürdürülebilirlik Raporu’nun UNGC Veritabanı’na Kaydı

KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
(Özel Sektör ve Belediyeler/Yerel Ağlar için Temel Tasarım)

Birinci Yılda…

 • Karbon Ayak İzi Ölçümlemesi
 • Sera Gazı (GHG) Hesaplaması ve Denetimi (ISO 14064 Süreç Yönetimi)
 • Sera Gazı (GHG) Azaltım ve Temiz Enerji Stratejilerinin Oluşturulması
 • Kent, İklim ve Düşük Karbon Toplumu Uygulamaları (İklim Değişikliği Eylem Planı)
 • Ulusal/Uluslararası Destek Fonları Başvurularının Yapılması ve Süreç Yönetimi
 • Karbon Piyasası ve Uluslararası Karbon Fiyatlandırma Çalışmaları
 • Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Ön-Hazırlık ve Uyumluluk Çalışmaları

SOSYAL İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK PROJE GELİŞTİRME SÜRECİMİZ
(Özel Sektör ve Kamu Kurumları/STK’lar için Temel Tasarım)

İlk üç ayda…

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) Stratejisi’nin İncelenmesi
 • Kıyaslama Çalışmaları(Türkiye/Dünya)
 • Sosyal İnovasyon Önceliklerinin Belirlenmesi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları(SDGs) ile Uyumluluk/Hizalama Çalışmaları
 • Yerelleştirilmiş Sosyal/Kültürel Göstergeler’in(SDGs İndikatörleri’nin)
  ve diğer KPI’ların Belirlenmesi
 • İşbirliği Bileşenler Analizi ve İç-Dış Paydaşlarla İşbirliği Görüşmeleri
 • Sosyal İnovasyon Yol Haritası’nın Belirlenmesi
 • Öncü Proje Önerileri’nin Oluşturulması ve Projelerin Geliştirilmesi
 • Ulusal/Uluslararası Destek Fonları Başvurularının Yapılması ve Süreç Yönetimi

İÇERİK YÖNETİMİ

kureselkalkinmahedefleri.com adresinde kurduğumuz içerik platformu kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma”, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs)” ve “Sürdürülebilirlik Raporlaması” üst-başlıkları için monitörleme çalışmaları gerçekleştirerek Dünya’dan ve ülkemizden önemli gelişmeleri takip etmenizi, yayımlanan yeni raporlara, makalelere, paydaş görüşlerine ve uygulama deneyimlerine hızlıca ulaşmanızı sağlıyoruz.