SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

İklimbilimin ışığında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik yönetimi hem kurumsallaşmanın hem de küresel pazardaki üretim-tüketim biçimlerinin yeni nesillere uzanan felsefi özünü (varoluş biçimini) oluşturmaktadır. İklim değişikliğini engelleme fonksiyonlarındaki eylem becerileri ulusal ve uluslararası rekabet gücünü yeni nesil kurum kültürüyle uyumlu, hızlandırıcı ve etkili sonuçlara dönüştürür. Bu dönüşüm, iş dünyasının ve küresel pazarların evriminin habercisidir. Sürdürülebilirlik yönetimi, “Daha iyi bir dünya” tasavvurunda ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları ön plana çıkararak, kurumsal gelişimin ve küresel ticaretin geleceğine güven katar.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi’nin vurguladığı bütünsel dönüşüm, İklimbilimin uzgörü ve sektörel izdüşümleriyle biçimlenerek yeni nesil inovasyon fikirlerinde vücut bulduğunda, küresel pazarın geleceğini mümkün kılan yeşil ekonomi tasavvuruyla uyumlu yeni tasarımlar oluşacaktır. Şüphesiz, ulusal pazarlar bu dönüşüme hızla eşlik edecektir.

Kurumlar, sürdürülebilirlik yolculuklarındaki tüm performanslarının güncesini, hızını, kıyas noktalarını, izlenebilirliğini, gerçekçi etkisini ve başarısını Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI) ile görünür hâle getirirler. Küresel kuruluşlar ile paydaş ekonomisinin yaratmakta olduğu yeni ESG değerlendirme yaklaşımlarına uyumluluk sağlamak ve bu kapsamda eşanlı performans takibi gerçekleştirmek 2023-2026 döneminde izlenebilecek en doğru yol haritasıdır. Küresel piyasa ve iş dünyası için yürürlüğe giren düzenleyici çerçevelerin tümünde, iklimbilim odaklı gerçekçi karbon yönetimi (SBTi-CDP) ile üretim ve tüketim yöntemlerinde gerçekçi emisyon azaltım projeksiyonları oluşturmak, sürdürülebilirlik temalı inovasyon fonksiyonlarının hızlandırılması, sürdürülebilir finans ve taksonomi araçlarının kullanımı merkezi öncelikler olarak belirginleşmiştir. Tüm sürdürülebilirlik unsurları sosyal etkisi yüksek, bütünleyici ve inovatif uydular olarak düşünülmektedir.

S.E.Ç. Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nın oluşturduğu bütünsel yaklaşım, firmaların kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğunun etkililiğini daha yüksek seviyeye ulaştırmakta yeni nesil bir rehberlik sunuyor: İklimbilim Odaklı Sürdürülebilirlik yönetimiyle “Karbon-Nötr Markalar” oluşturarak kurumsal dönüşümünüzün doğru ve gerçekçi stratejilerle biçimlenmesine yardımcı oluyoruz.EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ALANLARIMIZ

   • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Kurulumu
   • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisinin ve Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Geliştirilmesi
   • Sürdürülebilirlik Denge Analizi ve Çifte Önemlilik/Gerçekçilik (Double Materiality)
   • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI 2021 Standards)
   • Kurumsal Sera Gazı Envanter Hesaplamaları (Skop 1, 2, 3)(ISO 14064, GHG Protokolü)
   • Bilim Temelli Hedefler’le (SBTi) İleri Düzey Karbon Yönetimi
   • İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum’da Risk-Fırsat Analizi
   • CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Uyumluluk ve Raporlama (İklim, Su, Orman)
   • Enerji Verimliliği ve Emisyon Azaltım Stratejilerinin Geliştirilmesi
   • AB Yeşil Mutabakat, Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS), Sürdürülebilir Ürün Direktifi, Ürün Pasaportu Tebliği, Eko-Tasarım Tebliği, EU ESRS, EU CSRD ve Sınırda Karbon Vergisi (EU CBAM) Uyumluluğu
   • Borsa İstanbul BIST 100 ve BIST 25 Sürdürülebilirlik İndeksi Uyumluluk Çalışmaları
   • Uluslararası Sürdürülebilirlik Ağları’na (UNGC, WBCSD) Katılım ve İlerleme Bildirimi (CoP) Çalışmaları
   • Uluslararası ESG Kriterleri’yle (Refinitiv, Ecovadis, S&P) Uyumluluk, Nitel ve Nicel Değerlendirme
   • Ulusal ETS, MRV, Yeşil Taksonomi, BDDK-SPK ve Sürdürülebilir Finans İlkeleri’ne Uyum
   • Karbon Fiyatlama, Yakalama, Bütçeleme ve Dengeleme (Carbon Offsets)
   • Sürdürülebilirlik Odaklı Sosyal Etki ve Girişimcilik
   • Döngüsel Ekonomiye Geçiş, CTI Süreç Değerlendirme (Circular Transition Indicators)
   • Endüstriyel Simbiyoz ve Yeşil OSB İhtisas Kümelenmeleri

REFERANSLARIMIZ

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Zafer Yalçınpınar (Kurucu Üye)  

E-Posta: bilgi@secdanismanlik.com
Mobil/WhatsApp: +90 532 644 49 42
Telefon: +90 216 360 51 91
Adres: Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:62
Bahariye Plaza Daire:5 Kadıköy/İSTANBUL

Danışmanımız Zafer Yalçınpınar’ın özgeçmişini ve referansların detaylarını bit.ly/sectanitim adresinden -pdf dosyası biçeminde- inceleyebilirsiniz.