SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Sürdürülebilirlik Yönetimi hem kurumsallaşmanın hem de küresel pazardaki üretim-tüketim biçimlerinin yeni nesillere uzanan felsefi özünü (varoluş biçimini) oluşturmaktadır. İklim yıkımını önleme, iklim değişikliğiyle uyum ve karbonsuzlaşma kapsamındaki kurumsal eylem becerileri ulusal ve uluslararası rekabet gücünü yeni nesil kurum kültürüyle bütünleştirerek hızlandırıcı ve etkili sonuçlara dönüştürür. Bu dönüşüm, iş dünyası ve küresel pazarlardaki evrimin habercisidir. Sürdürülebilirlik yönetimi, daha iyi bir dünya tasavvurunda ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları ön plana çıkararak, kurumsal gelişimin ve küresel ticaretin geleceğine güven katar. Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi’nin vurguladığı bütünsel dönüşüm, uzgörü ve sektörel izdüşümlerle biçimlenerek yeni nesil inovasyon fikirlerinde vücut bulduğunda, küresel pazarın geleceğini mümkün kılan yeşil kalkınma tasavvuruyla uyumlu eko-tasarımlar oluşacaktır. Şüphesiz, ulusal pazarlar bu ekonomik dönüşüme hızla eşlik edecektir.

Kurumlar, sürdürülebilirlik yolculuklarındaki tüm eylemlerinin uyumluluğunu, güncesini, hızını, kıyas noktalarını, izlenebilirliğini, gerçekçi etkisini ve başarısını Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI) ile görünür hâle getirirler. Küresel politika belirleyici kuruluşlar ile paydaş ekonomisinin yaratmakta olduğu yeni ESG skorlama/değerlendirme yaklaşımlarına uyumluluk sağlamak ve eşanlı performans takibi gerçekleştirmek 2024-2026 döneminde izlenebilecek en doğru yol haritasıdır. Küresel piyasa ve iş dünyası için yürürlüğe giren düzenleyici çerçevelerin tümünde, iklim-doğa odaklı gerçekçi karbon yönetimi (SBTi-CDP) ile “üretim ve tüketim yöntemlerinde gerçekçi emisyon azaltım projeksiyonları oluşturmak”, “yeşil dönüşüm ve dijitalleşme fonksiyonlarının hızlandırılması”, “sürdürülebilir finans ve taksonomi araçlarının kullanımı” merkezi öncelikler olarak belirginleşmiştir. Tüm sürdürülebilirlik unsurları sosyal etkisi yüksek, bütünleyici ve inovatif uydular olarak düşünülmektedir.

S.E.Ç. Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nın oluşturduğu bütünsel yaklaşım, firmaların kurumsal sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma yolculuğunun etkililiğini daha yüksek seviyeye ulaştırmakta yeni nesil bir rehberlik sunuyor: Sürdürülebilirlik Yönetimi ışığında kurumsal dönüşümünüzün doğru ve gerçekçi stratejilerle biçimlenmesine yardımcı oluyoruz.EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ALANLARIMIZ

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Kurulumu
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI 2021 Standards)
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi‘nin Geliştirilmesi
 • Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TSRS 1-2)
  Finansal Etki, Risk-Fırsat Analizi ve Revizyon Çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik Mekanizmaları, Hedefler ve SDGs Hizalaması
 • Sürdürülebilirlik Denge Analizi ve Çifte Önemlilik (Double Materiality)
 • Sektör Spesifik Sürdürülebilirlik Unsurları ve Önceliklendirme Analizi
 • Özen Yükümlülüğü Mevcut Durum (Due Diligence) Analizi (EU CSDDD)
 • Değer Zinciri Tanımlamaları ve Risk-Fırsat Analizi
 • Kurumsal Sera Gazı Envanter Hesaplamaları (Skop 1,2,3) (ISO 14064, GHG Protokolü)
 • Bilim Temelli Hedefler‘le (SBTi) İleri Düzey Karbon Yönetimi
 • CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Uyumluluk ve Raporlama
 • İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum’da Risk-Fırsat Analizi
 • Enerji Verimliliği ve Emisyon Azaltım Stratejilerinin Geliştirilmesi
 • AB Yeşil Mutabakat Vizyonu, AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS), AB Sürdürülebilir Ürün Direktifi, AB Ürün Pasaportu Tebliği, AB Taksonomisi (EU Taxonomy), AB Eko-Tasarım Tebliği, EU ESRS, EU CSRD ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (AB SKDM-EU CBAM) Uyumluluğu
 • Borsa İstanbul, BIST 100, Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Giriş ve Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne Uyum Beyanı
 • Uluslararası Sürdürülebilirlik Ağları’na (UNGC, WBCSD) Katılım ve İlerleme Bildirimi (CoP)
 • Uluslararası ESG Skorlama Kriterleri’yle (Refinitiv, EcoVadis, S&P Global) Uyumluluk, Veri İskeleti Analizi, Nitel ve Nicel Değerlendirme
 • Ulusal ETS, MRV, Ulusal Yeşil Taksonomi, BDDK-SPK ve Sürdürülebilir Finans İlkeleri’ne Uyum
 • Karbon Piyasaları, Fiyatlama, Bütçeleme ve Dengeleme (Carbon Offsets)
 • Döngüsel Ekonomi‘ye Geçiş, CTI Süreç Değerlendirme (Circular Transition Indicators)
 • Endüstriyel Simbiyoz, Ölçeklendirme ve Yeşil OSB İhtisas Kümelenmeleri
 • Sürdürülebilirlik Odaklı Sosyal Etki ve Girişimcilik

REFERANSLARIMIZ (2021-2024)